"Podczas realizacji zadań wykonawca wykazał się wysokim doświadczeniem i dobrą organizacją robót. Prace te są wykonywane sumiennie i starannie. Dotychczasowa współpraca układała się bardzo dobrze, każdy sygnalizowany problem jest natychmiast rozwiązywany."

mgr inż. Leszek Popowski, Nadleśnictwo Rytel