Nadleśnictwo Trzebciny zaświadcza, że firma Warsztat Stolarski Wiesław Skrobiszewski 87-400 Golub-Dobrzyń, Białkowo 49 była wykonawcą zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego przy leśniczówce Zazdrość".

Prace budowlane związane z wykonaniem niniejszego zadania realizowane były w okresie od 5 czerwca 2012r. do 30 listopada 2012r.

Podczas realizacji firma Warsztat Stolarski Wiesław Skrobiszewski wykazała się doświadczeniem oraz dobrą organizacją robót. Prace zgodnie z terminem. Współpraca układała sią bardzo dobrze.

Firmę Warsztat Stolarski Wiesław Skrobiszewski można polecić jako solidną rzetelną.

Nadleśniczy mgr inż. Piotr Kasprzyk,