Płatności i Informacja ogólna montażu

Płatność

Po pomiarach i przesłaniu kompleksowej oferty zawierającej projekt i całkowitą wycenę brutto z 8% VAT
jeśli decydują się Państwo na naszą ofertę - należy wpłacić zaliczkę w wysokości 1'500zł ( schody standardowe ) lub 30% ( dla schodów dywanowych , giętych , nietypowych - o wielkości zaliczki informuje wykonawca).
Przy domach powyżej 300m² oraz mieszkaniach powyżej 150m do ceny Całkowitej schodów doliczyć należy 15% - gdyż w takim budownictwie VAT=23%

Zaliczka podlega zwrotowi do 5 dni od daty wpłacenia - po upływie tego czasu - przeznaczana jest na zakup materiałów i nie podlega zwrotowi.
Po ustaleniu terminu montażu - jest możliwość jego przesunięcia (ustalenie nowego - wspólnie z wykonawcą).
Opóźnienie w terminie wykonania schodów:

  • do 10 dni roboczych Wykonawca nie ponosi kar ,
  • powyżej 10 dni wykonawca zobowiązany do pomniejszenia wartości za schody 0,1% za każdy dzień zwłoki.
  • Wykonawca nie ponosi kar powyżej 10 dni - jeśli - doszło do awarii Maszyny CNC lub usterki programu schodowego.

Rozliczenie końcowe :
Całkowite rozliczenie w dniu montażu - 90% części zaraz po rozładowaniu schodów - reszta 10% po zamontowaniu.
Wszelkie zmiany proszę zgłaszać przed montażem.
Schody montujemy według własnego systemu.

Dane do Konta :

Tytułem:  Za wykonanie z montażem schodów (..... podać gatunek drewna.....).

Konta Bankowe :
PL: PKO BP SA
06 1020 5024 0000 1502 0150 5395

EUR:
46 1020 5024 0000 1402 0150 5403

Schody-Q E.W. Skrobiszewscy s. c.
Bialkowo 49d
87-400 Golub-Dobrzyn
NIP : 503 008 13 71

Po wpłynięciu pieniędzy na konto wystawiamy fakturę i przesyłamy e-mail.

Wykonawca nie bierze odpowiedzialność za różnice w odcieni koloru drewna ( usłojenie szerokie i wąskie) oraz za zgodność koloru drewna z kolorem na próbkach producenta bejc.

W przypadku rezygnacji ze schodów przez klienta :

  1. Do 5 dni od wpłaty zaliczki - wykonawca - musi zwrócić zaliczkę.
  2. Od 5 dni do 10 - zaliczka przepada ( wykonawca nie oddaje zaliczki)
  3. Po upływie 10 dni - jeśli wykonawca poniósł dodatkowe nakłady - zamawiający musi w całości je pokryć (max - do 90% wartości całości za schody)

W przypadku nie udostępnienia terminowego miejsca do montażu (nie wpuszczenia do budynku) :

  1. za 1 razem - zamawiający może być obarczony kosztami związanymi z dojazdem
  2. za 2 razem - Wykonawcza ma prawo zażądać 90% wartości za schody z tytułu poniesionych kosztów - i dopiero po zapłacie - możliwy jest montaż. Zamawiający obarczony będzie dodatkowo kosztami prawno-sądowymi , oraz kosztami związanymi z magazynowaniem i przechowywaniem schodów.

W przypadku braku zapłaty za montowane schody lub częściowej niedopłaty - naliczone będą odsetki z tytułu niedopłaty .
Wartość odsetek to 0,5 % dziennie od kwoty niedopłaconej - liczona od dnia odbioru schodów.

Montaż

Proszę o zaznaczenie na ścianach - do których dokręcane będą schody - wszelkich miejsc pod którymi znajdują sie kable czy rury - lub pozostawienie schematów bądź zdjęć (zdjęcia powinien mieć elektryk i hydraulik)).
W przypadku kiedy będzie to niemożliwe - odpowiedzialność za powstałe w wyniku przewierceń awarie - jest po stronie zamawiającego . Dodatkowo doliczone będą przestoje - z tytułu naprawy awarii.

W trakcie montażu może dojść do miejscowych zadrapań czy zatarć ścian - za które nie odpowiadamy - proponujemy ostatnie malowanie klatki - po montażu schodów.

Zabezpieczenie podłóg przy schodach , miejscach wytyczonych i komunikacji po których poruszają się pracownicy w dniach montażu - po stronie zamawiającego.

W trakcie montażu docinane są i heblowane elementy stropowe i balustrady - w najbliższym otoczeniu - jeśli w takowym nie ma możliwości - należy wyodrębnić inne najbliższe pomieszczenie.

Schody które oplatają z 3 stron ściana - produkowane są z luzem ( ze względu na możliwość konstrukcyjnego ich zamontowania) . Powstały luz jest oblistwowany lub akrylowany. W przypadku krzywizn ścian , wybrzuszeń - akrylowanie po stronie zamawiającego.

W trakcie montażu lub po - jeśli dojdzie do uszkodzeń schodów - przez inne ekipy budowlane pracujące w obiekcie wykonawca nie bierze za to odpowiedzialność - za powstałe naprawy wykonawca rozlicza się z zamawiającym .
Pełne utwardzenie lakieru po ok 14 dni od montażu - proszę stosować miękkie obuwie i uważać w trakcie prac malarskich.

W trakcie montażu - robimy pomiary wilgotności drewna , ścian , posadzek i powietrza.

Skrobiszewski W.